Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-05-2018.

Dit is de privacyverklaring van Cocomo Webbeheer en onderliggende handelsnamen. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat doen met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het bezoeken van onze website, het bestellen of gebruik maken van een dienst, het invullen van het contactformulier of andere functies van onze website laat u gegevens achter.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt;

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het gebruikmaken van onze website;
 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het afhandelen van uw bestellingen en het informeren over het verloop daarvan;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt gevraagd;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren van onze website en aangeboden diensten;

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen via SSL (Secure Socket Layer) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd. Dit is herkenbaar aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens worden bewaard. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Deze bewaartermijn hanteren wij als het gaat om de gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd. De overige gegevens bewaren wij nog 6 maanden nadat u de overeenkomst heeft opgezegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via uw persoonlijke pagina op onze website.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar support@cocomohosting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onze contactformulier of via support@cocomohosting.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te lezen.